Onze diensten

Hoe is de kwaliteit van het casemanagement in jouw bedrijf? En welk financieel risico loop je met de huidige verzuimdossiers? Heb je een lastig dossier waarbij je wel wat hulp kan gebruiken?  Wij helpen je graag verder met dit soort vragen. Bekijk hieronder een aantal van onze diensten.

Adviesdesk

Stel je vraag aan een professional

Heb je een vraag op het gebied van verzuim en re-integratie? Bijvoorbeeld wat je in een specifieke verzuimsituatie het beste kunt doen? Of wil je even checken of jouw idee inderdaad klopt? Dan kun je natuurlijk overleggen met je mede-professionals in chatroom Café Sociale Zekerheid. Of je legt de vraag voor aan een expert van onze Adviesdesk.

Heb je een Plus abonnement, dan kun je vier vragen per jaar stellen. Heb je een Premium abonnement, dan kun je acht vragen per jaar stellen. Je ontvangt binnen vijf werkdagen antwoord op je vraag. Als richtlijn hanteren we dat een vraag binnen 15 minuten te beantwoorden moet zijn. 

Let op: wij doen onze uiterste best je vraag correct te beantwoorden. Aan onze antwoorden kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Bibliotheek

Een scala aan naslagwerken

In onze bibliotheek vind je een scala aan naslagwerken. Bijvoorbeeld voorbeeldbrieven (handig!), NVAB- richtlijnen, (samenvattingen van) Stecr-werkwijzers, rapporten over ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid en UWV-standaarden en -handreikingen. 

(Reken)tools

Even een indruk krijgen van de financiële gevolgen van een WIA-uitkering van een werknemer of wat een handige route is na 104 weken ziekte? Check het met onze handige rekentools en beslisbomen.


Regie op Ontslag
Wat doe je met een werknemer na 104 weken ziekte? Als hij of zij passend werk verricht, pas je dan de arbeidsovereenkomst aan of niet? En als er geen passende arbeid beschikbaar is, volgt de vraag: de arbeidsovereenkomst beëindigen of niet? Elke keuze heeft gevolgen. Deze handige beslisboom geeft houvast.

Verzuimkostenberekening
Wat kost een arbeidsongeschikte werknemer de werkgever? Bereken snel de directe en indirecte kosten van verzuim en WGA op dossierniveau.

Regie op beschikkingen WHK
Om te zien welke ZW- en WGA-uitkeringen aan jou als werkgever toegerekend worden, ontvang je een toekenningsbeslissing van het UWV. Maar klopt die wel? Check het met deze beslisboom.

WIA-uitkeringswijzer
Bereken snel en eenvoudig de hoogte van een WGA-uitkering en de uitkering van een eventuele aanvullende WGA-verzekering voor een arbeidsongeschikte werknemer.

Café Sociale Zekerheid

Samen met andere casemanagers sparren

Heb je een prangende vraag over een verzuimsituatie? Wil je weten hoe een ander dat zou aanpakken? Of even checken of je de juiste route kiest?  In Café Sociale Zekerheid kun je hierover samen met andere casemanagers sparren.

Nieuwsbrieven

Altijd op de hoogte

Als VeReFi-abonnee ontvang je elke maand een nieuwsbrief met actualiteiten op het gebied van verzuim, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid. Zo weet je zeker dat je altijd up-to-date bent.

Whitepapers

Verdieping van een actueel onderwerp

Soms vraagt een actueel onderwerp om wat meer toelichting. Denk aan een nieuwe wet, een rapport over de toekomst van ons socialezekerheidsstelsel of de nieuwe parameters voor de Werkhervattingskas. Op zo'n moment verzorgen we een whitepaper waarin we dit onderwerp uitgebreid behandelen.

Wil je meer weten over VeReFi
of heb je een vraag?

Neem gerust contact op, bellen mag ook!